java срещу нетен пазарен дял


Отговор 2:

Броят се измества много с течение на времето, разбира се. Ето по-скорошната актуализация:

Статистика на пазарните дялове и статистическите данни за използването на уеб технологиите

PHP и ASP.NET заемат първите места, но пейзажът става много разнообразен.