Уреждам три отбора от гимназията по футбол. Кой е добър формат, който да следвам?

Имам около 1,5 часа да завъртя трите нападателни отбора спрямо трите отбранителни отбора. Някакви предположения?


Отговор 1:

Накарайте всеки отбор да играе половина (колкото и половина да е във вашата държава) един срещу друг с 10 минути почивка между полувремената.

A срещу B за половина

B срещу C за половина

C срещу A за половина


Отговор 2:

нека всеки играе по четвърт, а след това в последната четвърт или четвъртата четвърт нека треньорите решат като четвърт от всички звезди