Съчувствие срещу жалост

Съчувствие, съпричастност, състрадание, жалост и т.н. са някои английски думи, които имат сходни значения. Много много хора остават объркани между съчувствието и жалостта, често използват едното, когато имат предвид другото. Ти съжаляваш за състоянието на някого, докато го съжаляваш, но също така му съчувстваш, затруднявайки ти да решиш правилната дума, която чувстваш към него. Тази статия разглежда по-отблизо съчувствието и съжалението, за да подчертае различията им и да ви даде възможност да използвате правилната дума в определен контекст.

съчувствие

Симпатията е много често срещана човешка емоция, която човек изпитва към друго човешко същество. Това е емоция, която позволява на даден човек да разбере, че сте там с него и да сподели неговите чувства. Например, ако някой преминава през лоши времена, можете да му съчувствате и да го уведомите как разбирате неговата мъка, скръб или страдание. Когато някой отмине и вие сте там със семейството на починалия, предлагате симпатиите си, за да им уведомите, че сте там във времето на скръбта и скръбта.

Жалко

Съжалението е дума, която обозначава чувството на скръб за другите, особено когато те изпитват затруднения да преминат през бедствие или болка. Съжалението има леко отрицателна конотация, тъй като може да се отнася до чувствата на снизходителност. Ако видите човек с увреждания, вие сте изпълнени с жалост и започвате да го съжалявате. Има и моменти, когато сте трогнати от нещастието на даден човек и започнете да го съжалявате за лошото му състояние.

Каква е разликата между Съчувствие и Жалост?

• Чувствате се зле или съжалявате, когато съжалявате някого, докато тези чувства може да липсват в съчувствие.

• Съчувствието може да означава свързване с някого, когато той преминава през трудна фаза или време. Това му позволява да знае, че споделяте неговата скръб или страдание.

• Съжалението може да има леко негативни конотации, докато симпатията е споделяне на чувства.

• Изпитвате съжаление, когато видите човек с увреждания, но предлагате симпатии, когато посещавате семейство, пострадало от смърт или загуба на някой близък.

• Съжалявам, съжаляваш, но в съчувствие разбираш чувствата му.