Социализъм срещу анархизъм

Социализмът е форма на икономика, при която обществеността притежава и управлява ресурсите на обществото, докато анархизмът е политическа идеология, при която хората управляват себе си и свободно се групират, за да произвеждат социално богатство. Докато социалистите и анархистите се застъпват за равенство на всички индивиди, за да постигнат общото благо на всеки индивид, те се различават по своя подход в реализирането на доброто на всеки индивид. Тези, които подкрепят социализма, твърдят, че общото благо може да бъде постигнато чрез колективни усилия. Анархистите, от друга страна, поддържат, че хората трябва да бъдат свободни да развиват своя пълен потенциал и също така трябва да бъдат свободни да имат контрол върху собствения си живот и да правят всичко, което искат. Свободата и равните възможности трябва да се ползват от всички индивиди, независимо от раса или клас.

Социалистите и анархистите също се различават във възгледите си за управление. Социалистите смятат, че използването на колективно собственост на обществото за производство на стоки и услуги трябва да бъде планирано и контролирано от общоизбран съвет или държава. Те смятат, че централизираното икономическо планиране ще доведе до оптимални резултати. Те също така виждат правителството като инструмент за справедливост на труда или на работническата класа. Напротив, анархистите не намират полза за правителството. Те смятат, че правителството възпрепятства растежа и има за цел да запази нещата такива, каквито са, така че да направят всичко, за да изчезнат правителството и да бъдат наследени от общество от свободни личности, които ще управляват собствените си личности и ще упражняват личната си свобода без ограничения. За анархистите правилата, наложени от правителството, нарушават правата на дадено лице да управлява собствения си живот. Това кара индивида да е слаб. Слабият индивид според анархисти е уязвим към потисничеството. Вместо централна власт, която социалистите подкрепят да се организират, анархистите подкрепят взаимното съгласие между и между отделните хора.

В социалистическото общество индивидите могат да притежават имоти, но ограничени до имоти, които имат личен характер. Социалистът например може да притежава телевизор, но не може да притежава фабрика, която произвежда телевизор. За разлика от тях анархистите могат да притежават всичко, което искат, без ограничения.

Социализмът и анархизмът, основани на представените по-горе различия, не могат да съществуват поради техните стратегии за постигане на общото благо на човека и обществото. Успехът на социализма ще доведе до провал на анархизма и обратно.

Резюме:

1. Социализмът е по-скоро икономическа система, насърчаваща колективната собственост на имоти за производство на стоки и услуги на обществото, докато анархизмът е по-скоро политическа идеология, която твърди, че свободата на индивида ще му позволи да постигне най-много в живота.
2. Социализмът вярва в управлението, докато анархизмът се стреми да премахне правителството.
3. Социалистите имат право само да притежават лични имоти, а не имоти, използвани за производство, докато анархистите могат да притежават всичко, което искат без ограничения.
4. Социализмът и анархизмът са противоположности и не могат да съществуват едновременно.

Препратки