Силикон срещу силикон

Въпреки че изглежда, че силиконът и силиконът са една и съща дума на пръв поглед, те са отнесени към съвсем различни неща.

силиций

Силицият е елементът с атомно число 14, а също така е в групата 14 на периодичната таблица точно под въглерода. Тя е показана със символа Si. Нейната електронна конфигурация е 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2. Силицият може да премахне четири електрона и да образува +4 зареден катион, или може да сподели тези електрони, за да образува четири ковалентни връзки. Силицият се характеризира като металоид, тъй като има както метални, така и неметални свойства. Силицият е твърдо и инертно металоидно твърдо вещество. Точката на топене на силиция е 1414 oC, а точката на кипене е 3265 oC. Кристал като силиций е много крехък. Той съществува много рядко като чист силиций в природата. Основно се среща като оксид или силикат. Тъй като силицият е защитен с външен оксиден слой, той е по-малко податлив на химични реакции. За окисляването му са необходими високи температури. За разлика от това, силицийът реагира с флуор при стайна температура. Силицият не реагира с киселини, а реагира с концентрирани алкали.

Има много индустриални приложения на силиция. Силицийът е полупроводник, поради което се използва в компютри и електронни устройства. Силициевите съединения като силициев диоксид или силикати се използват широко в керамичната, стъклената и циментовата промишленост.

силикон

Силиконът е полимер. Той има елемента силиций, смесен с други елементи като въглерод, водород, кислород и др. Той има молекулярната формула на [R2SiO] n. Тук R групата може да бъде метил, етил или фенил. Тези групи са свързани към силициев атом, който е в състояние на окисление +4 и от двете страни кислородните атоми са свързани със силиций, образувайки Si-O-Si гръбнак. Така че силиконът може да се нарече и като полимеризирани силоксани или полисилоксани. В зависимост от състава и свойствата силиконът може да има различни морфологии. Те могат да бъдат течни, гелови, гумени или твърди пластмасови. Има силиконово масло, силиконов каучук, силиконова смола и силиконова грес. Силиконът се произвежда от силициев диоксид, който се намира в пясъка. Силиконите имат много полезни свойства като ниска топлопроводимост, ниска химическа реактивност, ниска токсичност, устойчив на микробиологичен растеж, термична стабилност, способност за отблъскване на вода и др. Силиконът се използва за направата на водонепроницаеми контейнери в аквариумите. И също така поради своята водоотблъскваща способност се използва за направата на фуги, за да се предотврати изтичане на вода. Тъй като може да понася силна топлина, той се използва като автомобилна смазка. Освен това се използва като разтворител за химическо чистене, като покритие за съдове за готвене, в електронни обвивки, забавители на горенето и др. Освен това се използва в козметичната хирургия. Тъй като силиконът не е токсичен, той се използва за създаване на изкуствени части на тялото, като счупвания, за да се имплантира вътре. За целта се използват предимно силиконови гелове. Повечето козметични продукти се произвеждат със силикон в наши дни. Шампоани, гелове за бръснене, балсами за коса, масло за коса и гелове са някои от продуктите, съдържащи силикон.