Изкуплението срещу спасението
 

Разликата между изкуплението и спасението може да бъде обяснена по-добре в контекста на християнството, тъй като изкуплението и спасението са две вярвания в религията на християнството. Въпреки че и двете са действия на Бога, има известна разлика в начина, по който те трябва да бъдат гледани от християните. Има и няколко начина да разгледате всеки термин. Тъй като и двете се отнасят за спасяването на хората от греха, това, което отличава един термин от другия, е как се прави това спасяване. В резултат на това има разлика между двете понятия и човек трябва да разбере тази разлика, да знае повече за догмите на християнството. Тази статия прави обсъждането на разлика между изкуплението и спасението неговата цел.

Какво е Изкуплението?

Според английския речник на Оксфорд изкуплението означава „действието на спасяването или спасяването от греха, грешката или злото.“ Изкуплението директно произтича от Всемогъщия. С други думи, може да се каже, че Бог има по-голяма роля в изкуплението, отколкото в спасението. Смята се, че изкуплението се е случило само веднъж в историята и това също по време на Изселването от Египет. В този случай е интересно да се отбележи, че изкуплението не е извършено от ангел или пратеник на Всемогъщия, а от самия Всемогъщ.

Има друго вярване за изкуплението. В това отношение теолозите казват, че думата изкупление се използва, когато вземем целия човешки род. За да онагледят факта, те казват, че когато Христос даде живота си, за да спаси цялото човечество от дълг на наказание, този инцидент е известен като изкупление. Това е така, защото Христос изкупи целия човешки род.

Разлика между Изкуплението и Спасението

Какво е спасението?

Според английския речник на Оксфорд спасението означава „освобождаване от греха и неговите последици, вярващи от християните, породени от вяра в Христа.“ Тогава отново спасението се доставя на хората или практикуващите християни чрез изпращане на пратеници. Може да се каже, че пратеник поема отговорността за изписването на спасението. Христос беше пратеник на Бога. Бог е този, който дава силата на пратеника да достави спасение на хората. Следователно пратеникът трябва да използва силата, дадена му от Всемогъщия, за да спаси хората от затруднения в момент на нужда. Освен това се смята, че спасението се е случвало няколко пъти в историята. Това означава само, че Всемогъщият е изпращал пратеници или ангели няколко пъти, за да спаси спасението. Интересно е да се установи, че думата спасение понякога е заместена с редица други думи, като например чудеса, чудеса и други подобни. Концепцията за спасение проправя пътя към вярата, че чудесата се случват чрез благословиите и благоволението на Всемогъщия. Има практика да благодарим на Всемогъщия и след това на пратеника съответно за действията на изкуплението и спасението.

Тогава има друго вярване за спасението. Хората вярват, че когато използваме спасението на света, това се отнася повече за спасяването на индивида. Според това Христос е спасил всеки от нас. Това е спасението.

Каква е разликата между Изкуплението и Спасението?

• И изкуплението, и спасението се отнасят за спасяването на хората от греха.

• Бог участва повече в изкуплението, отколкото в спасението. Това е голяма разлика между изкуплението и спасението.

• Докато Бог взема юздите в изкуплението, спасението се дава на хората чрез пратеници.

• В изкуплението Бог е пряко включен, докато в спасението Бог е замесен косвено.

• Има също така вярване, че изкуплението се отнася до спасяването на човечеството като цяло, а спасението се отнася до спасяването на всеки индивид от дълга на наказанието.

С любезност на изображенията:


  1. Христос на кръста чрез Wikicommons (Public Domain)