Prime Prime Composite Numbers

Математиката може да бъде забавна за тези, които разбират понятията, но може да бъде кошмар за тези, които я приемат небрежно. Това се отнася много добре за простото и съставно число понятие, което е доста просто и лесно за разбиране. Но тези, които не могат да разграничат тези два вида числа, често се оказват жалко в изпитите си по математика. Тази статия ще подчертае разликите между прости числа и съставни числа, така че да станат ясни в съзнанието на читателите.

прости числа

Знаем какви са естествените числа, нали? Всички числа от едно нататък се наричат ​​естествени числа и се записват като

{1, 2, 3, 4, 5, 6 ...}

Сега Prime Number е естествено число, което не оставя никакъв остатък, когато се дели на себе си или на едно. Основното число не се дели от никое друго, освен тези две числа. Това означава, че има само два фактора на просто число, тъй като не се дели на никое друго число. Нека видим чрез пример.

7 = 1 x 7

5 = 1 x 5

11 = 1 x 11

Композитни числа

Всяко естествено число, което се дели на всяко друго число, освен едно и само, се нарича съставно число. Нека вземем примери.

9 е число, което се дели на 3, освен 9 и 1, което означава, че е съставно число. Същото може да се каже за 8, 10, 12, 15, 18 или други подобни числа, тъй като те се делят на число, различно от себе си и 1.

Интересно е, че освен 2, всички други прости числа са нечетни числа, например 3, 5, 7, 11, 13, 17 и т.н. Всички числа, по-големи от 2 и делящи се на 2, са съставни числа. По същия начин, въпреки че 5 е просто число, всички числа, завършващи на 5 и по-големи от 5, са съставни числа.

0 и 1 не са нито прости, нито съставни числа.