Разлика между лутерански и християнски

Ако трябва да знаете едно важно нещо за лутеранците и християните, това е фактът, че те попадат под същия масивен чадър, който е християнството. В много по-опростен план лутерани са християни. Те са само една секта сред много други, които са създадени през годините.

Християнството стои на редица вярвания. На първо място, Исус Христос - християните вярват, че Той е Божият Син и Месията (Помазаният), който е изпълнението на Божията любов и спасение, както е писано в Стария Завет на Библията. Чрез вяра и приемане на смъртта и възкресението на Исус грешните хора могат да се примирят с Бога и им се предлага обещанието за вечен живот. Възкресението на Исус Христос се счита за крайъгълен камък на християнската вяра. Това демонстрира, че Той има надмощие над живота и смъртта и по този начин има силата да дари вечния живот сред хората.

Повечето християнски секти вярват в Светата Троица (Отец, Син и Свети Дух в един Бог), Тайнства, молитва и вероизповедания и отвъдния живот. Тайнствата са обреди, установени от Христос, които посредничат на благодатта, представляващи свещена тайна. Най-общо казано, те се разпознават като външен знак, установен от Христос, който предава вътрешна, духовна благодат чрез Него. Двете най-широко приети тайнства са Кръщение и Евхаристия, но по-голямата част от християните признават седем тайнства или Божествени мистерии: Кръщение, Потвърждение („Кръщение“ в православната традиция), Евхаристия, Свети ордени, Примирение на покаятел ( изповед), миропомазване на болните и брака. Въпреки това, възгледите за това какви обреди са тайнствени и какво означава дадено деяние да бъде квалифицирано като тайнство, варират между християнските деноминации и традиции. Освен това християнската вяра се символизира широко от Кръста. Други основни християнски символи включват хи-ро-монограма, гълъбът (символ на Светия Дух), жертвеното агне (символично за Христовата жертва), лозата (символизираща необходимата свързаност на християнина с Христос) и много други. Всички те произлизат от писания, открити в Новия завет. Отново приемането на тези символи варира от една деноминация до друга.

Това, което отличава Лютеранската църква от останалата част на християнската общност, е нейният подход към Божията благодат и спасение; Лутеранците вярват, че хората са спасени от греховете само чрез Божията благодат (Sola Gratia) само чрез вяра (Sola Fide). Те не изискват намесата на свещениците да търсят Божията благодат или прошка. Подобно на повечето християнски сектори те вярват в Светата Троица. Те също така ценят тайнствата като благодатно средство, което работи за освещаване и оправдание. Въпреки това има леко разминаване по отношение на това как те смятат две от най-популярните тайнства - Кръщение и Свето Причастие.

За лутерани Кръщението е средство на благодатта и въпреки че начинът на приложение не е важен, обикновено се доставя чрез поръсване с вода. Няма подходяща възраст за кръщене; Лутерани могат да администрират споменатото тайнство както на млади, така и на стари. Единствените изисквания за валидно кръщение са „вода и Слово“. В светото причастие лутеранците вярват, че хлябът и виното буквално са тялото и кръвта на Христос. Те са свикнали да използват истинско вино за разлика от заместители или само хляб. Освен това общият им празник стриктно следва реда на литургията. Подобно на много традиционни християнски сектори, той обикновено се провежда с отдавна установени ритуали и пеещи литургии. Освен това лутерани са ограничени по отношение на използването на символи и изображения, както и почитането на светци. Те смятат, че разпознаването на такива елементи е явна форма на идолопоклонство.

Резюме:

1) Лутерани са християни.

2) Централната точка на вярата за всички християни, включително и лутерани, е Исус Христос като Спасител.

3) Лютеранското изповедание се различава от другите християнски сектори преди всичко по вярата, че хората са спасени от грехове само чрез Божията благодат (Sola Gratia) само чрез вярата (Sola Fide).

Препратки

  • http://www.openbible.info/blog/2010/06/church-names-in-the-u-s/