Лаплас срещу Фурие трансформира

Преобразуването на Лаплас и преобразуването на Фурие са интегрални трансформации, които най-често се използват като математически методи за решаване на математически моделирани физически системи. Процесът е прост. Сложният математически модел се превръща в по-прост, разрешим модел, използвайки интегрално преобразуване. След като се разреши по-простият модел, се прилага обратната интегрална трансформация, която би осигурила решението на оригиналния модел.

Например, тъй като повечето от физическите системи водят до диференциални уравнения, те могат да бъдат преобразувани в алгебраични уравнения или в по-ниска степен лесно разрешими диференциални уравнения с помощта на интегрално преобразуване. Тогава решаването на проблема ще стане по-лесно.

Какво представлява трансформацията на Лаплас?

Следващата таблица изброява преобразуванията на Лаплас на някои от най-често срещаните функции.

Какво представлява преобразуването на Фурие?

Каква е разликата между трансформатите Лаплас и Фурие?