Ирационални срещу рационални числа

Рационалното число и ирационалното число са и двете реални числа. И двете са стойности, които представляват определено количество по определен континуум. Математиката и числата не са чашата на всеки, затова понякога някои хора смятат за объркващо да разграничат кой е рационален и кой е ирационален номер.

Рационално число

Рационалното число всъщност е всяко число, което може да бъде изразено като част от две цели числа x / y, където y или знаменателят не е нула. Тъй като знаменателят може да бъде равен на едно, можем да заключим, че всички числа са рационално число. Думата рационално първоначално е получена от думата съотношение, защото отново те могат да бъдат изразени като съотношение x / y, като се има предвид, че и двете са цели числа.

Ирационален номер

Ирационалните числа като това, което може да означава името му, са онези числа, които не са рационални. Не можете да запишете тези числа във форма на дроб; въпреки че можете да го напишете в десетична форма. Ирационалните числа са онези реални числа, които не са рационални. Примерите за ирационални числа включват следното: златното съотношение и квадратният корен на 2, защото не можете да изразите всички тези числа във вид на дроб.

Разлика между ирационални и рационални числа

Ето някои разлики, които човек трябва да научи за рационални и ирационални числа. Първо, рационалните числа са числа, които можем да запишем като дроб; онези числа, които не можем да изразим като дроби се наричат ​​ирационални, също като pi. Числото 2 е рационално число, но квадратният му корен не е. Определено може да се каже, че всички цели числа са рационални числа, но не може да се каже, че всички не-цели числа са ирационални. Както беше посочено по-горе, рационалните числа могат да бъдат записани като дроби; обаче може да се запише и като десетични. Ирационалните числа могат да бъдат записани като десетични знаци, но не и дроби.

Гледането на казаното по-горе може да се размине за овладяването на разликата между тези две.