GCF срещу LCM

GCF и LCM са две важни концепции, които се преподават в младшите часове по математика. Това са важни понятия в математиката, които се използват дори в по-късни класове за решаване на по-големи, по-трудни въпроси, което налага да се разбере какво означават тези два термина и каква е разликата между тези два.

GCF

Наричан още най-големият общ фактор, той се отнася до най-големия фактор, който имат две или повече числа. Това е продукт на всички основни фактори, които тези числа имат общо. Нека видим това с пример.

16 = 2x2x2x2

24 = 2x2x2x3

Има три общи за двете числа, следователно GCF ще бъде 2x2x2 = 8

LCM

За да разберем най-ниския общ множествен, трябва да знаем какви са кратни. Това е число, което е кратно на 2 или повече числа. Например, ако 2 и 3 са числата, дадени ни, 0, 6, 12, 18, 24…. са кратните на тези две числа.

Тогава е ясно, че най-малкото общо кратно е най-малкото число (без нулата), което е кратно на двете числа. В този пример разбира се е 6.

LCM е известен и като най-малкото цяло число, което може да бъде разделено на двете числа. Тук,

6/2 = 3

И 6/3 = 2.

Тъй като 6 е делимо на 2 и 3, това е LCM на 2 и 3.

Разликата между GCF и LCM се обяснява сама. Докато GCF е най-голямото число, споделяно между коефициентите на две или повече числа, LCM е най-малкото число, което се дели на двете (или повече) числата. За да намерите или LCM, или GCF от 2 или повече числа, е необходимо да ги разделим.