Математиката е основен предмет, присъстващ в основното, средното и дори висшето образование. Въпреки това, не всички хора са добри в математиката по редица причини. Основната причина е, че хората не осъзнават, че математиката, както всяко друго умение, трябва да се практикува, за да бъде усъвършенствана. Решаването на проблеми е подобно на научаването как да шофирате: човек трябва да прекара много часове на мястото на водача, за да придобие задълбочено разбиране как работи контрола на автомобила. По същия начин човек трябва да направи много решаване на проблеми, да овладее различни формули и да научи дефиницията на математическите термини, за да постигне отлични резултати по математика. Без значение колко естествено е надарен човек по математика, непълно или неправилно разбиране на математическите термини все още може да доведе до провал. Повечето проблеми в алгебрата, геометрията и тригонометрията могат да бъдат решени, ако човек знае как да манипулира формулите, като същевременно знае как да дефинира и разграничава математическите термини. Едно разбиране за това как работи формула или какво означава термин, може да направи разликата между преминаващ или неуспешен резултат във всеки предмет по математика.

Разширяване и факторинг са два често използвани термина в математиката. Въпреки това, не всеки може да каже разликата между тях. Повечето хора просто биха казали, че и двата термина имат нещо общо с премахването или добавянето на скоби в алгебрично уравнение. Но те няма да могат да дадат ясен пример за това как дадено уравнение се разширява или извлича от фактор.

За да знаем разликата между двата термина, нека използваме двете уравнения. Първото уравнение ще бъде разширено, докато второто ще бъде разгледано. Как се разширява уравнението: 2 (3c-2)? Първо, обърнете внимание на скобите, присъстващи в уравнението. Разширяването на уравнението означава премахване на скобите. За да се получи уравнение без скоби, човек просто умножава стойността извън стойността, която е 2, на всяка от стойностите в скобите. Това означава, че 2 се умножава на 3в, а 2 също се умножава на -2. Полученото уравнение ще бъде 6c-4. Тъй като уравнението няма повече скоби, се казва, че е напълно разширено.

Ако разширяването означава премахване на скоби, тогава разделянето на фактури е обратното, защото означава добавяне на скоби към уравнение. Как един фактор изравнява уравнението xy + 3x? Първо, трябва да се вземе предвид общата променлива между двете стойности, която е x. Остатъкът от уравнението, което е y + 3, е заграден в скоби. Фактурираната версия на уравнението xy + 3x е x (y + 3).

Сега, когато разликата между двата термина е обяснена, човек разбира колко важно е да се знае точното определение на математическите термини. Знанието как да разширим или разделим уравнение много помага при решаването на проблеми. Той също така позволява на човек не само да решава уравнения, но и да обяснява обективно разликата между два математически термина.

Резюме:

1. За да постигнете отличен успех в математиката, човек трябва да разбере задълбочено формулите и математическите термини.

2. Два често използвани математически термина, разширяване и факторинг, имат едно общо нещо: те се занимават с добавяне или премахване на скоби в алгебраично уравнение.

3. Разширяването на алгебрично уравнение означава да се отървем от скобите. За да се премахнат скобите, стойността извън скобите се умножава към всяка от стойностите в скобите.

4. От друга страна, определянето на алгебрично уравнение означава добавяне на скоби към уравнението. Това се постига чрез изваждане на най-често използваната стойност в уравнение, след което се изолират останалите стойности в скоби.

Препратки