Въглищна енергия срещу ядрена енергия
 

Въглищната енергия и ядрената енергия са два източника на енергия. Самият факт, че хората са заинтересовани да открият разлика между енергията на въглищата и ядрената енергия, е свидетел за нарастващите опасения относно бързото изчерпване на нашите въглищни запаси. Знаем, че въглищата са невъзобновяем ресурс на енергия. Запасите от въглища, открити под Земята, са резултат от фосилизация на дървета и друг жив материал, на които са били необходими милиони години. А скоростта, с която използваме въглища за получаване на енергия, просто означава, че ще изчерпим запасите си от въглища за още няколко века. Ето защо възобновяемите източници на енергия изглеждат привлекателно предложение. Подобно на слънчевата енергия, ядрената енергия също е естествена и възобновяема. Нещо повече, една гранула уран с размерите на молив за молив произвежда повече енергия от 6 тона въглища и дори генерираните отпадъци могат да бъдат използвани повторно за производството на повече енергия.

Има и аспекти на околната среда. Всички въглища, които се изгарят по целия свят, за да произвеждат енергия, водят до отделяне на въглероден диоксид и други парникови газове, които са навредили на околната среда. Средната температура на земната повърхност непрекъснато се повишава през последните 50 години или така, което е известно като глобално затопляне. Това е резултат от парниковите газове и изгарянето на огромни количества въглища за нашите нарастващи енергийни нужди отчасти е отговорно за това.

Като се има предвид всичко това, ядрената енергия, която е много по-чист източник на енергия, се очерта като много привлекателна алтернатива. Ядрената енергия е скорошно явление в сравнение с енергията от въглища, която човечеството използва от незапомнени времена. На този фронт обаче всичко също не е наред. Въпреки че има голям напредък в производството на енергия чрез ядрени източници, това все още е скъпо. По-лошото е, че въпреки че е чист източник на енергия (не изисква изгаряне, така че не се изисква кислород), това не е много безопасен начин за производство на електроенергия. Съществуват опасности от радиация, свързани с генерирането на енергия чрез ядрени ресурси, а също така има и проблем с изхвърлянето на радиоактивни отпадъци. Технологичният напредък има много, тъй като производството на ядрена енергия започна през 1960-те години и днешните реактори са много по-безопасни от тези от по-ранното време. Франция е държава номер едно в света, тъй като произвежда близо 97% от енергията си чрез ядрени ресурси.

Дори да приемем, че съществуват минуси, свързани с производството на ядрена енергия, трябва да се изправим пред истината. Ако продължим да изчерпваме запасите си от въглища със скоростта, с която се занимаваме в момента, ще дойде време, в което няма да остане нищо за бъдещите ни поколения. Освен това бихме нанесли и неизчислима вреда на околната среда. Тогава е в наш интерес да използваме повече ядрената енергия. Учени от цял ​​свят работят в тази посока, за да направят ядрената енергия безопасна за човечеството.