Облачен хостинг VPS сървър | Кой да изберете? Пари срещу изпълнение

Cloud Server и VPS (Virtual Private Server) са две различни настройки на виртуален сървър за приложения, база данни или уеб хостинг. Облачният сървър понякога се нарича „Cloud Computing Instance“, което е частна настройка от облачна мрежа. Това е едно от невероятните решения от техническите изобретения в тази ИКТ ера. Решенията в облачните компютри играят основна роля в пренареждането на ИТ инфраструктурата в компаниите, като доказват по-малко ресурси за работа в поддръжка и осигуряват висока наличност с отлична мащабируемост.