Приложение за клиентски сървър срещу уеб приложение

Приложение, което работи от страна на клиента и осъществява достъп до отдалечения сървър за информация, се нарича клиент / сървърно приложение, докато приложение, което работи изцяло в уеб браузър, е известно като уеб приложение. Клиентският сървър винаги отправя заявки към отдалечения сървър, за да получи някаква информация. Взаимодействието на потребителя със сървъра е винаги чрез потребителски интерфейс или приложение от страна на клиента. Взаимодействието на потребителя в уеб приложение става чрез уеб браузър. Приложението на клиентски сървър може да бъде специфично за платформата, както и за крос платформата в зависимост от използвания език за програмиране. Уеб приложението е независимо от платформата, тъй като те изискват само уеб браузър. Езикът на крос платформата прави приложението да изглежда родно от платформата или операционната система на клиента.

Приложението клиент / сървър винаги се инсталира на компютъра на клиента, за разлика от уеб приложението. Уеб приложенията могат да работят директно в браузърите и следователно не изискват инсталация. Клиентско сървърно приложение използва двустепенна архитектура, докато уеб приложението използва многостепенна архитектура, която се състои от; потребителски клиент, среден слой и сървър на приложения. Уеб приложение използва система за един потребител за разлика от клиентско сървърно приложение, което използва двама потребители: клиент и сървър.

Уеб приложение се хоства в контролирана от браузъра среда или често се програмира на език, който поддържа браузъра. JavaScript е най-използваният език, поддържан от браузъра. В клиентски / сървърни приложения сървърната машина е хост, който изпълнява програми за единични или няколко сървъра, споделящи своите ресурси с клиенти. Клиентът винаги изисква от сървъра информация или съдържание, без да споделя някой от неговите ресурси.

В клиентско / сървърно приложение е трудно да се тестват скрипт грешки, докато в уеб приложения е лесно да се тестват скрипт грешки. Специфичните типове клиенти, използвани в модел клиент / сървър, са уеб браузъри, клиенти с имейл и онлайн чат клиенти. Типовете използвани сървъри са: уеб сървъри, ftp сървъри, сървъри за приложения, сървъри на база данни, сървъри за имена, файлови сървъри, пощенски сървъри, терминални и печатни сървъри.

В модел клиент / сървър сървърът често се претоварва, тъй като броят на едновременните клиентски заявки се увеличава. В уеб приложение този проблем е изключен, тъй като съвместим уеб браузър е всичко, което е необходимо, за да работи уеб приложението. Някои от примерите за уеб приложения включват: Yahoo поща, Gmail, WebOffice, Google Apps, Microsoft Office Live, WebEx и т.н.

Резюме:

1. Клиентско / сървърно приложение използва двустепенна архитектура, докато уеб приложението използва многостепенна архитектура.
2. В клиентско / сървърно приложение взаимодействието на потребителя със сървъра се осъществява главно чрез потребителски интерфейс, докато в уеб приложение взаимодействието на потребителя става чрез съвместим уеб браузър.
3. Приложението клиент / сървър няма стабилност, тъй като ако сървърът не успее, заявките не могат да бъдат изпълнени, докато уеб приложението показва стабилност.
4. Клиентско / сървърно приложение изисква инсталация на машината на клиента, докато уеб приложението може да се стартира директно от съвместим уеб браузър.
5. При модел клиент / сървър сървърът може да се претовари с нарастващите клиентски заявки, което води до ниска производителност, докато множество потребители могат да използват уеб приложение едновременно и също така да осигурят превъзходна производителност.

Препратки