Християнство срещу католицизъм
 

Като клонове на една от основните религии в света, познаването на разликата между християнството и католицизма може да бъде полезно за по-доброто разбиране на религиите. Християнството е религията, която има вяра в Исус Христос и неговите учения. Католицизмът е клон на християнството. Другите разделения на християнството са протестантските и източноправославните църкви. Добре известно е, че католицизмът е клон на християнството. Доколкото тяхното религиозно разбиране отива християнството и католицизмът имат много общи неща за тях. Те, християнството и католицизмът, показват и някои различия между тях в няколко други понятия. В дефиницията речникът на Оксфорд казва, че християнството е „религията, основана на личността и учението на Исус Христос, или на неговите вярвания и практики. Католицизмът се определя като„ вяра, практика и църковен ред на Римокатолическата църква. “ За ваша информация, Римокатолическата църква е „Частта от християнската църква, която признава папата за свой глава, особено, тъй като се е развила след Реформацията.“

Какво е християнството?

Християнството, особено протестантизмът приема само две тайнства, а именно Кръщение и Евхаристия. Протестантите не вярват да молят светиите да се молят, тъй като твърдо смятат, че само Христос може да ходатайства с Бога. Протестантите сред християните не приемат свещеници и епископи, но имат дякони. Повечето християнски църкви се характеризират с присъствието на пастори. Християните протестанти, напротив, католиците, смятат, че Мария е била изцяло човек и следователно не е свята. Протестантите сред християните не приемат концепцията за чистка. Казват, че всяка душа по този въпрос ще отиде в небето или ада след смъртта на човек. Християните протестанти не приемат папата като духовен водач на църквата. Протестантите на християнството не вярват, че папата е безпогрешен. На всеки кръстен човек е позволено да получава Свето причастие според протестантските християни.

Какво е католицизмът?

Католицизмът вярва в седем тайнства, а именно: Кръщение, Евхаристия, Потвърждение, Брак, Посвещение, Примирение и Помазване на болните. Католицизмът смята, че само поради волята на Христос има три вида служители в църквата. Те са епископи, свещеници и дякони. Католицизмът казва, че честта и уважението могат да бъдат отдадени на светците в зависимост от верността им към Христос. Те всъщност не се молят на светиите, а напротив, биха помолили светиите да благословят и да се молят за тях.

Най-големият светец за католиците е Мария. Мария е майката на Исус. Католицизмът вярва, че Мария е била свята. Така католиците приемат, че Мария е била водена на небето веднага след смъртта си, докато протестантите вярват, че тялото на Мария е погребано.

Чистилището не е място, а преживяване според католицизма. Според католиците епископът на Рим, а именно папата е духовен водач на църквата. Католицизмът смята, че папата е безпогрешен. И накрая, католицизмът вярва в позволяването на некатолици да получат Свето Причастие.

Разлика между християнството и католицизма

Каква е разликата между християнството и католицизма?

• Католицизмът вярва в седем тайнства. Християнството, особено, протестантизмът приема само две тайнства.

• Католицизмът всъщност не се моли на светиите, а напротив, би молил светиите да благословят и да се молят за тях.

• За католицизма Папата е духовен водач на църквата. Това не е така с християнството.

• Католицизмът приема Мария като светица и свята. Християнството не приема Мария за свята.

Допълнителна информация:


  1. Разлика между християнството и индуизма
    Разлика между християнството и юдаизма
    Разлика между християнството и сикхизма