Акорди срещу ноти

Има толкова много терминологии като акорд и нота, които се използват в областта на музиката и разбирането на разликата между акорди и ноти е много важно за студентите по музика в началния етап, тъй като те са две терминологии, които често се използват в музикалната композиция. Писането на музика обикновено не е нещо, което всеки Том, Дик и Хари би могъл да направи, но това е по-скоро умение, което се овладява само от малцина, чиито познания в писането на музика не са нищо друго освен изключително. Два важни фактора в процеса на създаване на музика или песни са съставянето на музика и след това правилното й писане. Както бе споменато по-рано, сред многото терминологии, свързани с писането на музика, по-специално западната музика, акордите и нотите са два термина, които често причиняват объркване сред мнозина и обикновено се използват взаимозаменяемо. Тази статия има за цел да обясни разликата между акорди и ноти.

Какво са акорди?

Акордите или, както правилно са известни, музикалните акорди, са хармоничен куп от три или повече ноти, които се играят заедно или непрекъснато като счупени акорди. Или се свирят заедно или непрекъснато, акордите звучат едновременно. Има няколко типа акорди: арпеджио, счупени акорди, седми акорди, удължени акорди, хроматични акорди, диатонични акорди, основни акорди, минорни акорди и др. везни съответно. Коренът на акорда е нотата на мащаба, на който акордът се играе. Например акордът на мажор е C E G, а акордът на минор е A C E. И все пак понякога акордовете се играят различно спрямо този стил. Има обърнати акорди, които се наричат ​​увеличени и умалени акорди, където нормалният акорд или триадата е обърнат нагоре или отдолу. Представата за акордите се демонстрира като обикновени нотации на персонала, римски нотни цифри или чрез различни имена и символи на акорди.

акорди

Какво са бележки?

В музиката нотата е музикален символ, който представлява продължителност и височина на определен звук. Нотите са представени на музикален глас и са озаглавени с букви според тяхната продължителност и височина. В западната музика на нотите се дават букви като C, D, E, F, G, A, B, C и на латиница се наричат ​​също Do, Re, Me, Fa, So, La, Ti, Do. Въз основа на продължителността на звуците, на нотите се дават различни символи. Основните бележки включват, цяла нота се нарича полумръдка, половината нота се нарича минимум, четвърт нота се нарича чатала, а осма нота се нарича трус. Има случайности, остри [