Ключова разлика - Харизматично срещу трансформационно лидерство

Харизматичното лидерство и трансформационното лидерство са две важни класификации на лидерството, между които може да се идентифицира ключова разлика. Когато говорим за лидерство като цяло, това има дълбока история. Лидерството създава атмосфера както за промяна, така и за съпротива срещу промените. Когато се фокусираме върху двата стила на лидерство, основната разлика е, че докато в харизматичното лидерство чарът и привличането на лидера създават вдъхновение и преданост сред последователите към лидера, в Трансформационното лидерство промяната в индивидите и социалните системи се създават чрез колективна визия. Тази статия се опитва да изясни подробно разликата между тези два термина.

Какво е харизматично лидерство?

Харизмата е подарък с оглед на повечето хора. Харизмата е привличането или очарованието на човек, които могат да вдъхнат преданост у другите. И така, аргументирането му като подарък има някаква истина. Това лидерство може да бъде наречено харизматично лидерство, където хората са вдъхновени да работят за лидера въз основа на тяхната преданост към този индивид. Харизматичните лидери имат последователи, които се възхищават на очарованието и личността на лидера. Последователите не са привлечени от никаква външна сила или авторитет.

Харизматичните лидери имат ясна визия и са готови да поемат всеки риск, за да постигнат своята визия. Те проявяват непривично поведение и са много чувствителни към емоциите на последователите. Те ще създадат уникална позиция за себе си и ще бъдат неоспорими в своята група. Техният екип или група ще бъдат известни с името на лидера си. Самоличността на групата и лидера ще бъде неразделна. Освен това, изследванията показват, че има силна връзка между харизматичното лидерство и високата ефективност. Също така, последователите ще бъдат силно удовлетворени поради психологическата мотивация, дадена от техния лидер. Последователите ще положат повече усилия в работата и ще имат високо ниво на уважение към своя лидер.

Има висока критика към харизматичното лидерство, тъй като има силно убеждение, че те работят за личните си интереси повече от интересите на своите последователи. За да обслужват най-добрия интерес на дадена организация, харизматичните лидери няма да са най-доброто, за което се аргументират. Те използват силата си за лична изгода и за подобряване на имиджа си от организацията.

Разлика между харизматичното и трансформационното лидерство

Какво е трансформационно лидерство?

Трансформационното лидерство се определя като лидерски подход, който предизвиква промяна в индивидите и социалните системи. В най-чистата си форма той създава ценни и положителни промени сред последователите с визия за превръщането на последователите в лидери. Трансформационният лидер вярва в своите последователи да успеят. Трансформационните лидери свързват бъдещите стремежи на последователите с организационната визия и убеждават последователите да постигнат организационните цели, за да се задоволят. Те действат като модели за подражание и вдъхновяват последователите. Те предизвикват последователите да поемат по-голяма собственост върху работата си. Такива лидери разбират силните и слабите страни на последователите, така че лидерът може да ги приведе в съответствие със задачи, които ще влошат оптималното им изпълнение.

Трансформационните лидери обръщат внимание на благосъстоянието на отделните си последователи. Те общуват с тях и общуват с тях по лични въпроси, които убеждават последователите да се чувстват позитивни и партньори в успеха на организацията. Недостатъкът на трансформационното лидерство е самата трансформация. Определено време организацията или хората не биха искали да се трансформират. На този етап лидерът ще се разочарова и може да загуби зрението си.

Ключова разлика - Харизматично срещу трансформационно лидерство

Каква е разликата между харизматичното и трансформационното лидерство?

Определения за харизматично и трансформационно лидерство:

Харизматично лидерство: Лидерски подход, който се опира на очарованието и привличането на лидерите, което създава вдъхновение и преданост сред последователите към лидера.

Трансформационно лидерство: Лидерски подход, който предизвиква промяна в индивидите и социалните системи чрез колективна визия.

Характеристики на харизматичното и трансформационното лидерство:

Origins:

Харизматично лидерство: Хората вярват, че харизматичните лидери са родени и не са създадени.

Трансформационно лидерство: Лидерите на трансформацията са адаптивни лидери и най-вече са обучени да станат лидери.

Фокус:

Харизматично лидерство: Харизматичните лидери може да не искат да променят нищо в организацията.

Трансформационно лидерство: Трансформационните лидери имат основен акцент върху трансформирането на организацията и техните последователи.

Споделяне на ползите:

Харизматично лидерство: Харизматичните лидери са склонни да работят повече за своята лична изгода и изграждане на имидж.

Трансформационно лидерство: Трансформационните лидери са склонни да работят повече за подобряване на организацията и техните последователи.

Успешния:

Харизматично лидерство: Харизматичните лидери трудно се заменят.

Трансформационно ръководство: Трансформационните лидери ще бъдат заменени от следващия по ред командир в организацията, ако са добре обучени.

С любезност на изображенията:

1. Мартин Лутър Кинг Март във Вашингтон - Тази медия е достъпна в фондовете на Националната администрация за архиви и архиви, каталогизирани под идентификатора на ARC (Национален идентификатор на архивите) 542069. [Public Domain] чрез Wikimedia Commons

2. Сборник на нападатели [Public domain], чрез Wikimedia Commons