Казус срещу решен случай

Казусът е важен метод за провеждане на изследвания и представлява неразделна част от всяко академично писане. Казусът може да се отнася за компания, събитие, индивид или група хора. Използва се за идентифициране на проблеми и след това се опитва да намери отговори или обяснения на тези отговори като част от проект. Тя се различава от оригинално изследване по смисъла, че се ограничава до обекта на изследване и не се нуждае от референция или цитати като тези, необходими в изследователски документ. Тя обаче се нуждае от правилно въведение и заключение, което се опитва да намери отговори на проблемите, поставени от случая. След като бъде завършен, казусът се превръща в решен казус и се използва за обучение и информация на персонала в много отрасли. Той служи като еталон за обучаващите се във всяка област на обучение като медицина, право, юриспруденция, бизнес администрация, полиция и т.н.

Специално за студенти от бизнеса и мениджмънта, решаваните казуси служат като част от учебния процес, който ги подготвя за напредъка в индустрията. Внезапният и феноменален възход и успех на компании като Microsoft, Apple, Lenovo и Dell се учат и цитират на студентите по администрация, за да ги информират за различни пътища, които са предприели такива компании, за да достигнат върха в съответните области. Удивителният успех на дабавалите в Мумбай, които са доставчици на обедни тифони на стотици хиляди хора, заети в различни компании в град Мумбай, се използва като решен казус, за да научи студентите на различни управленски процеси (управление на веригата на доставки), че може да се използва при различни обстоятелства. Казусите на изключителни личности, които са се издигнали от нищото до върха в своята област, също служат като вдъхновяващ материал за студентите.

Свързани връзки:

Разлика между казус и изследване