Ключовата разлика между карбидната и високоскоростната стомана е, че карбидът е изключително твърд и устойчив на износване и затова инструментите, изработени от карбид, издържат по-дълго от тези, изработени от високоскоростна стомана. Въпреки това, твърдостта и устойчивостта на износване на високоскоростната стомана е по-добра от тази на обикновената въглеродна стомана и инструменталната стомана.

Карбидът и високоскоростната стомана са важни материали, които са полезни за направата на режещи инструменти. И двата материала имат предимства и недостатъци при изработката на тези инструменти. Въпреки това, цената на инструментите от карбид е значително висока в сравнение с инструментите, изработени от високоскоростна стомана поради дългия живот на инструментите, изработени от карбид.

СЪДЪРЖАНИЕ

1. Преглед и ключова разлика 2. Какво е карбид 3. Какво е високоскоростна стомана 4. Сравнение отстрани - Карбид срещу високоскоростна стомана в таблична форма 5. Обобщение

Какво е карбид?

Карбидът е съединение, съдържащо въглерод и по-малко електроотрицателен химичен елемент. Има няколко вида карбиди като солевидни карбиди, ковалентни съединения и интерстициални съединения от карбид.

Карбидът е изключително твърд и устойчив на износване. Той е скъп от високоскоростната стомана. Според химичното свързване в карбидните съединения има няколко вида, както следва:


  • Солеобразен карбид Ковалентни съединения Интерстициални съединения Междинни карбиди на преходни метали

Какво е високоскоростна стомана?

Високоскоростната стомана е форма на стомана, която е важна при изработката на режещи инструменти. Тази стоманена форма попада в категорията на инструменталните стомани. Този материал може да издържи на високи температури, без да губи своята твърдост. Следователно тази стомана е полезна при изработката на по-бързи инструменти за рязане, което води до нейното име. Освен това, твърдостта и устойчивостта на абразия на този материал превъзхождат тази на обикновените въглеродни и инструментални стомани. Тази стомана е сплав или желязо, волфрам и молибден.

Подходящите високотемпературни обработки по време на производството на тази стомана придават нейните специфични свойства. Ние можем да проведем тези топлинни обработки с помощта на лазери и електронни лъчи. Когато инструментите, направени от този материал, са покрити с подходящо съединение като титаниев нитрид, животът на инструмента се увеличава.

Каква е разликата между карбидната и високоскоростната стомана?

Карбидът е съединение, съдържащо въглерод и по-малко електроотрицателен химичен елемент. Освен това инструментите, направени от карбид, издържат дълго време. Високоскоростната стомана е форма на стомана, която е важна при изработката на режещи инструменти. Инструментите, изработени от високоскоростна стомана, не издържат дълго, освен ако в противен случай не бъдат покрити с подходящ материал като титаниев нитрид.

Разлика между карбид и високоскоростна стомана в таблична форма

Обобщение - карбид срещу високоскоростна стомана

Режещите инструменти са много важни в строителните области. Ние можем да произвеждаме тези инструменти, като използваме материали като карбид и високоскоростна стомана. Разликата между карбидната и високоскоростната стомана е, че инструментите, изработени от карбид, траят по-дълго от стоманата с висока скорост.

справка:

1. "Карбид." Wikipedia, Фондация Уикимедия, 10 юни 2018 г. Достъпно тук 2. „Високоскоростна стомана“. Уикипедия, Фондация Уикимедия, 10 юни 2018 г. Достъпно тук

С любезност на изображенията:

1.'TiC-xtal-3D-vdW'By Ben Mills - Собствена работа, (Public Domain) чрез Commons Wikimedia 2.'569108 '(Public Domain) чрез Max Pixel