Облигация се издава обикновено от правителствено образувание като федерално правителство или градско управление. Концепцията за облигация е просто, че при издаването на облигацията давате пари на емитента. При издаването на облигация има време, което облигацията ще бъде касирано. Стойността се задава и в момента на издаване на облигацията. Възможно е първоначалната стойност на облигацията да спечели определена сума за продължителността или може да бъде определена конкретна сума. При облигацията единственото нещо, което притежавате, е облигацията и трябва да сте сигурни, че разбирате подробностите на облигацията, преди да я закупите. В някои случаи облигацията може да е безполезна при определени обстоятелства, например ако организацията се разпадне.

Концепцията на акцията е, че държите процент собственост в компанията, докато притежавате акциите. Важно е да разберете подробностите за собствеността си, преди да закупите акциите, точно както е с облигация. Може да имате право на глас в решенията на компанията. Може да имате и безполезен сертификат в случай, че компанията фалира. Можете също да получите дивиденти, докато притежавате акции.

Акциите и облигациите са начини, по които организациите могат да се опитат да получат капитал незабавно. Те също са начини, по които хората могат да участват във формирането на бъдещето на нещо по-голямо.

[Кредитна снимка: Flickr.com]

Препратки