Височина срещу перпендикулярна Bisector
 

Височината и перпендикулярният бисектор са два геометрични термина, които трябва да се разбират с известна разлика. Те не са едно и също по дефиниция. Надморската височина е линия от върха, перпендикулярна на противоположната страна. Надморската височина на триъгълника ще се пресича в обща точка. Тази обща точка се нарича ортоцентър.

Интересно е да се отбележи, че има отделни формули за решаване на височините. Ако a, b и c страни на триъгълник, тогава можете да решите ъглите, използвайки Закона за косинусите, а също така можете да разрешите височината на триъгълника по формулата на функциите на десен триъгълник. Това може да се направи, ако знаете площта на дадения триъгълник.

Ако площта на дадения триъгълник е A, тогава различните височини на триъгълника могат да бъдат открити с помощта на формулите, а именно hA = 2A / a, hB = 2A / b и hC = 2A / c

Перпендикулярният бисектор има съвсем различно определение. Перпендикулярната бисектриса на триъгълник е перпендикуляр, който се пресича през средната точка на страната на триъгълника. Това е основната разлика между височината и перпендикулярната бисектриса. Интересно е да се отбележи, че върховете трябва да се вземат предвид при намирането на височината, докато средната точка на страната трябва да се вземе предвид при намирането на перпендикулярната бисектриса.

Трите перпендикулярни бисектриси се намират в опит да открият пресечната точка на центъра на обграждащия кръг на триъгълника. Това е целта на познаването на перпендикулярните бисектриси. Тази точка на пресичане се нарича кръгов център.

За ученика по геометрия е много важно да знае методите за определяне на височината и перпендикулярната бисектриса. Студентът прилага различни формули, за да ги намери.