За да разберем по-добре разликата между двете, нека погледнем назад към ерата преди Agile.

Въпреки че и двете са най-често срещаните терминологии, използвани при разработването на софтуер, те не са всички еднакви, но и те не са врагове.

В началото, когато разработката на софтуер беше сравнително нов термин и нямаше дефиниран подход, който да възприеме царството на разработката на софтуер. Така подходът „Водопад“ пое водещата роля, която въведе нова методология, ръководена от плана, последвана от последователен процес на проектиране на разработката на софтуер.

Въпреки това, с технологията също промениха нуждите на клиентите, които представиха нови предизвикателства и подходът на водопад не беше достатъчен, за да поеме всички тежки процеси.

Какво е Agile?

Именно тук се появи много усъвършенстваният „Agile” подход, който формира сътрудничество между екипите и крайните потребители, което им позволява да контролират напредъка на проекта през целия цикъл на развитие.

Това улеснява настройването на софтуера много по-лесно с постепенния подход, който беше основната идея на Agile подхода на първо място. Той е проектиран така, че да разгради проекта на малки модули, което позволява на разработчиците да работят паралелно с постоянни обратни реакции по време на процеса, който гарантира плавен работен процес.

Гъвкавата методология позволява на разработчиците да отговорят на нуждите на клиентите през целия цикъл на развитие. След това идва моделът „DevOps”, който преодолява пропастта между разработчиците и оперативния екип.

Какво е DevOps?

За да преодолее недостатъците на модела Agile, като липсващи крайни срокове и бюджетни цели, DevOps предлага повече гъвкавост на върха на Agile подхода.

Agile се превърна в спасител за разработчиците, които искаха по-итеративен подход за адаптиране към бързо променящите се нужди на клиентите, но Agile също има своите недостатъци.

Честите недостатъци на модела Agile включват несъвместими софтуерни компоненти след завършването им, липсващи срокове и нови функции, нарушаващи старите функции.

Освен това липсваше координация между екипа за развитие и операции. Тук DevOps идва на снимката. Той запълва пропастта между разработчиците и оперативните екипи, като им позволява да си сътрудничат, за да подобрят честотата на внедряване за по-бързи и по-добри резултати.

Моделът DevOps позволява непрекъсната и по-бърза доставка на софтуер минус сложността.

Разлика между Agile и DevOps 1. Дефиниция на Agile и DevOps

- DevOps е потомството на модела Agile, който работи извън екипа на софтуера. И двете методологии се допълват взаимно за по-бързо производство и ускорена доставка, но го правят много различно. Agile използва инкрементален подход за решаване на сложни задачи, като ги разделя на по-малки подзадачи, наречени модули. DevOps, от друга страна, е оперативна философия, която комбинира културни практики и инструменти за постигане на по-бърза доставка. 1. Подход в Agile и DevOps

- Agile модел се основава на Lean мислене, което набляга на непрекъсната итерация за постепенно изпълнение. Това е сътрудничество между екипа за разработка и крайните потребители. DevOps е колективно сътрудничество между екипа за разработка и операции, откъдето идва и името. Вместо просто да работи върху софтуер, той набляга на услугите и софтуера за ускоряване на процеса на доставка. 1. Култура на Agile и DevOps

- Agile е модерен подход към развитието, който насърчава промените. Вместо да разглежда развитието като цяло, той насърчава по-малки промени, които могат или не могат да доведат до по-големи промени във времето. Напротив, DevOps е комбинация от културни практики, които увеличават способността на организацията да доставя услуги и приложения със сравнително по-бързи темпове. Екипите за разработка и операции работят заедно като част от екипа на DevOps, вместо от Agile. 1. Размер на екипа за Agile и DevOps

- Agile вярва в малкото и сбито; колкото по-малък е екипът, толкова по-бързо те могат да се справят с по-малко сложности. Идеята беше да останете малки и да работите бързо. DevOps, от друга страна, вярва в числото, което означава по-голямо, толкова по-добре. Много екипи работят заедно като един екип, който работи върху различни теории. 1. Комуникация за Agile и DevOps

- Agile модел е методология, която се върти около различни срещи, а неформалните срещи са в основата на Agile. Agile вярва в постоянните отзиви и ежедневните срещи на екипи, за да направи екипите за развитие по-продуктивни и ефективни. Това позволява на екипа да наблюдава напредъка си и да се запознае с потенциални предизвикателства и други проблеми, за да осигури постоянен работен процес с по-малко сложности. DevOps, от друга страна, следва модерен подход към документацията, за да комуникира с всички съответни екипи, вместо да провежда ежедневни срещи. 1. Автоматизация в Agile и DevOps

- Автоматизацията е синоним на методологията на DevOps, тъй като идеята беше да се увеличи ефективността и да се минимизират прекъсванията, що се отнася до внедряването на софтуер. Agile също е модерен подход към разработването на софтуер, но никога не предвижда автоматизация. DevOps вярва в максимална производителност и надеждност, за да осигури подходящо внедряване.

Agile срещу DevOps: сравнителна диаграма

Обобщение на Agile Vs. DevOps

Agile модел акцентира върху разработването на софтуер, докато DevOps е фокусиран както върху разработването и внедряването на софтуер по възможно най-надеждния и бърз начин. Agile е базиран на Lean Thinking, който насърчава елиминирането на дейности без добавена стойност за реализиране на софтуерни проекти. Въпреки това, Agile има своите недостатъци, което в крайна сметка породи DevOps, което е потомство на Agile разработка на софтуер. Напредъкът в технологиите и постоянно променящите се нужди на клиентите разкриха необходимостта от по-подходящ подход, който да ускори процеса на доставка на софтуер. И двете са методологии за разработка на софтуер с обща визия; тоест да насърчава екипите да си сътрудничат и да вземат решения заедно по начин, който да се възползва от комбинираните им умения.

Препратки

 • Швабер, Кен. Agile Управление на проекти с Scrum. Лондон: Pearson, 2004. Печат
 • Шор, Джеймс и Шейн Уорд. Изкуството на пъргавото развитие. Себастопол: O’Reilly Media, 2008. Печат
 • Дейвис, Дженифър и Рин Даниелс. Ефективни DevOps. Себастопол: O’Reilly Media, 2016. Печат
 • Кредит за изображение: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/05/Devops-toolchain.svg/500px-Devops-toolchain.svg.png
 • Кредит за изображение: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/09/WMDE_SD%26E_Agile_Process.svg/500px-WMDE_SD%26E_Agile_Process.svg.png