Пристрастяване срещу зависимост
 

Въпреки че хората са склонни да използват термините, зависимостта и зависимостта, взаимозаменяемо съществува разлика между зависимостта и зависимостта. Пристрастяването е резултат от състояние, при което употребата на вещества от даден индивид става разрушителна за ежедневието му. Характерът на прекъсването може да бъде разнообразен. Тя може да повлияе на отношенията в живота, работата и отговорностите, които човек има в живота. Това е както психологическо, така и биологично. Зависимостта обаче е малко по-различна от зависимостта. То е, когато човек се нуждае от определена доза от веществото за физическото благополучие. Без него тялото има отрицателна реакция. Тази статия се опитва да даде основно разбиране на двата термина и да подчертае разликата между зависимостта и зависимостта.

Какво означава Пристрастяване?

Пристрастяването, както бе споменато по-горе, е както биологично, така и психологическо състояние, което води до много силен порив от страна на индивида, на който не може да се устои. Въпреки че хората са склонни да критикуват зависимите хора като слаби по характер поради неспособността си да контролират своите позиви, понякога това не е така. Това може да бъде хронично, невробиологично заболяване, което кара човека да участва в различни социално неприети форми на поведение, като кражба само за задоволяване на желанието му. Това не означава, че човек достига до състояние на безсъзнание, по-скоро неговият порив е твърде силен, за да станат вторични морални задължения. Пристрастяването няма възрастова граница, въпреки че обикновено започва в по-млада възраст и продължава след това.

Човек, който е пристрастен, проявява натрапчиво поведение да иска още и още. Това ненаситно желание расте само там, където човекът изтръпне от негативните последици от пристрастяването, към себе си и другите. Това не означава, че човекът не знае за вредите, които причинява, но той / тя няма силата да го контролира. Това възникване и проявление на навика, който се превръща в пристрастяване, може да се дължи на екологични, генетични и психо-социални фактори.

Какво означава зависимостта?

За разлика от зависимостта, която подчертава взаимодействието както на биологични, така и на психологически влияния за нейното развитие, зависимостта се отнася само до свързаното физическо състояние. Това е състояние, при което трябва да се приемат лекарства за физическото благополучие. Без необходимата доза, индивидът може да има физическа реакция, която е отрицателна. Причината за това е, че след като тялото е свикнало с лекарството, отстраняването създава своеобразно състояние в организма, което излиза като негативна реакция. Някои такива реакции са гадене, изпотяване, състезателно сърце, диария и др. Тези реакции обаче не са психологически. Когато лекарството се използва за по-дълъг период, тялото започва да расте толерантност към лекарството, което налага да се консумира по-висока доза за реакцията, която първоначално е била изпитана. Оттеглянето от лекарства също може да бъде доста болезнено преживяване, особено в началната фаза, тъй като има физически копнеж за лекарства.

Разлика между зависимостта и зависимостта

Каква е разликата между зависимостта и зависимостта?

• Пристрастяването се отнася до състояние, при което човек не може да устои на мощния порив да консумира веществото. Това може да бъде както биологично, така и психологическо.

• Зависимостта обаче е необходимостта от лекарства за физическо благополучие.

• В този смисъл, докато зависимостта може да бъде и психологическа, зависимостта е просто физическа.

• Основната разлика е, че докато зависимостта има намерение да подобри състоянието на индивида, при зависимостта е точно обратното, когато индивидът достига само по-високо ниво на самонараняване.