Ключова разлика - ацеталдехид срещу ацетон

И ацеталдехидът, и ацетонът са малки органични молекули, но има разлика между тях въз основа на техните функционални групи. С други думи, те представляват две различни карбонилни съединения с различни химични и физични свойства. Ацетонът е най-малкият член на кетонната група, докато ацеталдехидът е най-малкият член на алдехидната група. Ключовата разлика между ацеталдехид и ацетон е броят на въглеродните атоми в структурата; ацетонът има три въглеродни атома, но ацеталдехидът има само два въглеродни атома. Разликата в броя на въглеродните атоми и наличието на две различни функционални групи водят до много други разлики в техните свойства.

Какво е ацетон?

Разлика между ацеталдехид и ацетон

Какво е ацеталдехид?

Ацеталдехидът, известен още като етанал, е най-малкият член на алдехидната група. Това е безцветна, запалима течност със силна задушаваща миризма. Има много индустриални приложения като производство на оцетна киселина, парфюми, лекарства и някои аромати.

Ключова разлика - ацеталдехид срещу ацетон

Каква е разликата между ацеталдехид и ацетон?

Структура и общи свойства на ацеталдехид и ацетон

 Ацеталдехид срещу ацетон-ацетонова структураАцеталдехид срещу ацетон-ацеталдехидра структура

Поява на ацеталдехид и ацетон

Ацетон: По принцип ацетонът присъства в кръвта и урината на човека. Освен това се генерира и изхвърля в човешкото тяло по време на нормалния метаболизъм. Когато хората имат диабетици, той се произвежда в по-големи количества в човешкото тяло.

Ацеталдехид: Ацеталдехидът естествено се намира в различни растения (кафе), хляб, зеленчуци и узрели плодове. В допълнение, той се намира в цигарения дим, бензина и дизеловите газове. Също така, той е междинен продукт в метаболизма на алкохола.

Употреби на ацеталдехид и ацетон

Ацетон: Ацетонът се използва главно като органичен разтворител в химическите лаборатории, а също така е активното средство за производство на средство за отстраняване на лак за нокти и разредител в производството на бои.

Ацеталдехид: Ацетонът се използва за производство на оцетна киселина, парфюми, багрила, ароматизатори и лекарства.

Характеристики на ацеталдехид и ацетон

Идентификация

Ацетон: Ацетонът дава положителен резултат за йодоформен тест. Следователно, той може лесно да се разграничи от ацеталдехид с помощта на йодоформен тест.

Ацеталдехид: Ацеталдехидът дава сребърно огледало на „реагента на Толен“, докато кетоните не дават положителен резултат за този тест. Защото не може да се окисли лесно. Тестът за хромова киселина и реактивът на Фелинг също могат да бъдат използвани за идентифициране на ацеталдехид.

реактивност

Реактивността на карбонилните групи (алдехиди и кетони) се дължи главно на карбонилната (С = О) група.

Ацетон: Обикновено алкиловите групи са групи, даряващи електрон. Ацетонът има две метилови групи и намалява поляризацията на карбонилната група. Следователно, това прави съединението по-малко реактивно. Две метилови групи, прикрепени към двете страни на карбонилната група, водят също и до по-стеарични спънки. Следователно ацетонът е по-малко реактивен от ацеталдехида.

Ацеталдехид: За разлика от тях, ацеталдехидът има само една метилова група и един водороден атом, прикрепен към карбонилната група. Докато метиловата група дарява електрони, водородният атом изтегля електрони; това прави молекулата по-поляризирана и прави молекулата по-реактивна. В сравнение с ацетона, ацеталдехидът има по-малко стеарични ефекти и други молекули могат да се приближат лесно. Поради тези причини ацеталдехидът е по-реактивен от ацетона.