Ключова разлика - точност срещу прецизност

Термините точност и прецизност са две думи, между които може да се подчертае ключова разлика, въпреки че и двете често се срещат в областта на инженерството, физиката и индустрията. Точността на измерването означава получаване на стойност, близка до реалния отговор. Прецизността, от друга страна, се отнася до възпроизводимостта на този резултат, което означава, че получавате един и същ резултат всеки път, когато опитате. Дори това ясно разграничаване не спира хората да свързват тези две понятия и да говорят за тях по подобен начин. Точността и прецизността обаче са толкова различни, колкото сиренето и тебеширът, които ще бъдат ясни на читателите след като прочетат тази статия.

Какво е точност?

Както бе споменато във въвеждането, точността на измерването означава получаване на стойност, близка до реалния отговор. Случвало ли ви се е да играете дартс като дете? Да, същата игра, в която има кръгла мишена, която е закачена на стена и децата се опитват да уцелят центъра на целта, който им донася максимални точки. Сега, ако дете удари центъра, се казва, че е точен. Това е така, защото детето е в състояние да удари директно целта правилно. Следователно, той подчертава максимална точност.

Ако човек е малко по-малък от 6 фута, той не би искал да бъде толкова точен, че да каже, че е 5 фута 11 и три четвърти от инч височина, което също би изглеждало неприятно за всеки, който да го разбере. Така той може да жертва точността в полза на число, което е по-лесно да се говори и също да се запомни. Ако сте използвали милиметри, за да опишете височината си, бихте могли да го направите по-точно.

Разлика между точност и прецизност

Какво е точност?

Прецизността се отнася до възпроизводимостта на този резултат, тоест получавате един и същ резултат всеки път, когато опитате. Нека използваме същия пример за това, че детето удря дъска за стрела, за да разбере разликата между точност и прецизност. Както бе споменато по-рано, ако детето е в състояние да уцели целта, то се смята за точно и ако се случи редовно да удря центъра, то също е прецизно, което означава, че през цялото време удря окото на бика.

Прецизността за разлика от точността не се ограничава до единична ситуация, от друга страна, тя може да се възпроизведе, както подсказва определението. Сега, когато знаете разликата между точност и точност, трябва също да знаете, че резултатите от изчислението или измерването могат да бъдат точни, но не точни, точни, но не точни, нито едното, нито и другото. Всяка измервателна система е валидна само ако е и точна, и прецизна.

Това подчертава, че при употреба трябва да се внимава дали да се разглежда ситуацията като точна или прецизна, тъй като те съдържат различни значения. Тази разлика между двете думи може да се обобщи по следния начин.

Точност срещу прецизност

Каква е разликата между точност и прецизност?

Определения за точност и прецизност:

Точност: Точността на измерването означава получаване на стойност, близка до реалния отговор.

Прецизност: Прецизността се отнася до възпроизводимостта на този резултат, тоест получавате един и същ резултат всеки път, когато опитате.

Характеристики на точност и прецизност:

Природа:

Точност: Точността се отнася до близостта на измерването до неговата действителна или реална стойност.

Прецизност: Прецизността се отнася до редовното получаване на един и същ резултат често.

Начин на употреба:

Точност: Концепцията за точност се среща при измерването във физиката и индустрията.

Прецизност: Понятието за точност, подобно на точността, се среща и при измерването във физиката и индустрията

С любезност на изображенията:

1. "Висока точност с ниска точност" от DarkEvil - [Public Domain] през Wikimedia Commons

2. Прецизно насочено огнестрелно оръжие от фотографа Oren Schauble (Oren Schauble (по имейл)) [CC BY-SA 3.0], през Wikimedia Commons