Точка за достъп срещу рутер

Без да разбере перфектно разликата между точка за достъп и рутер, човек не може да разбере значението, което има един за друг. Точка за достъп е устройство, към което се свързват Wi-Fi устройства. Точка за достъп сама по себе си не би била много полезна, тъй като свързва само Wi-Fi устройства заедно. За да свържете устройствата към кабелна мрежа, за да осигурите интернет, точката за достъп трябва да бъде свързана към рутер. Рутерът ще вземе пакети, идващи от точката за достъп и ще ги препрати задължително към кабелната мрежа, за да осигури достъп до интернет до Wi-Fi устройствата. Така че, обобщено, точка за достъп свързва Wi-Fi устройствата към рутера, а свързаният рутер маршрутизира пакетите по подходящ начин, за да позволи полезна комуникация.

Какво е точка за достъп?

Точка за достъп е устройство, използвано за свързване на безжични устройства към кабелна мрежа. Такива устройства се използват широко в Wi-Fi технологията. Устройството, наречено точка за достъп, създава гореща точка, която излъчва SSID. Други устройства с активирана Wi-Fi като лаптопи, мобилни телефони и таблети се свързват с тази гореща точка с помощта на Wi-Fi. Точката за достъп обикновено е свързана с рутер. Устройствата, свързани към точката за достъп, ще бъдат предоставени с интернет през рутера, към който е свързана точката за достъп. Също така, всички устройства, свързани към асовата точка, ще бъдат свързани с локалната мрежа, както и, за да се насладите на различни други услуги, като споделяне на файлове. Важно е да не е, че в съвременните безжични рутери рутерът и точката за достъп са интегрирани в едно отделно устройство.

Представете си ситуация у дома, в която имаме ADSL интернет връзка и домашна мрежа. Кабелният ADSL рутер се свързва към телефонната линия от едната страна, а от другата страна няколко компютъра са свързани към рутера чрез Ethernet кабели. Това създава LAN и всички устройства могат да комуникират помежду си и да имат достъп до интернет. Сега, кажете, че купуваме точка за достъп и я свързваме с Ethernet кабел към ADSL рутера. Точката за достъп ще създаде Wi-Fi гореща точка и всяко Wi-Fi устройство у дома може да се свърже с точката за достъп и те да имат достъп до интернет, тъй като пакетите се маршрутизират чрез ADSL. Освен това безжичните устройства могат да комуникират между тях, а също и да комуникират с кабелна LAN.

Съвременните Wi-Fi карти, намиращи се на лаптопи и мобилни телефони, също могат да действат като точки за достъп. Софтуер като Connectify me, Virtual Router, както и вградени инструменти в операционните системи ви позволяват да споделяте интернет, като превърнете Wi-Fi модула на вашия лаптоп или мобилен телефон във виртуална точка за достъп.

Какво е рутер?

Маршрутизаторът е мрежово устройство, което маршрутизира пакети данни в мрежа. Той работи в мрежовия слой на референтния модел на OSI и следователно е устройство от слой 3. Маршрутизаторът поддържа таблица, наречена таблица за маршрутизация, която се състои от шлюза IP, през който трябва да се пренасочи пакет, за да се достигне до определен IP адрес на дестинация. Таблицата за маршрутизиране може да бъде статично зададена от мрежовия администратор или може да бъде генерирана автоматично, използвайки алгоритми за маршрутизиране. Когато рутер получи пакет, той първо съхранява пакета в паметта на рутера и анализира целевия IP адрес на пакета. След това се търси таблицата за маршрутизиране, за да се види през кой шлюз пакетът трябва да бъде насочен. След това въз основа на тази информация той препраща пакета по подходящ начин.

Точка за достъп определено се нуждае от рутер, за да свърже своите безжични устройства към интернет. Точката за достъп интегрира само Wi-Fi устройствата заедно, но не знае как да маршрутизира пакетите отвън. Така че, той трябва да бъде свързан към рутер и сега рутерът ще препраща пакетите, идващи от точката за достъп, задължително към външната мрежа. Днес на пазара има Wi-Fi рутери, които интегрират функционалността на Wi-Fi точката за достъп и рутера в едно устройство. Дори ADSL Wi-Fi рутери са там, които интегрират Wi-Fi точка за достъп, рутер и ADSL свързаност.

Разлика между точка за достъп и рутер

Каква е разликата между точка за достъп и рутер?

• Точка за достъп позволява Wi-Fi устройства да се свързват с него. Рутерът свързва точката за достъп с външната мрежа, като например интернет.

• Точка за достъп няма възможност за маршрутизиране на пакети, докато маршрутизаторът прави това, за да маршрутизира пакетите към правилната дестинация.

• Маршрутизаторът има плат за превключване, който маршрутизира пакети от различни входни интерфейси, за да коригира изходните интерфейси. Точка за достъп насочва само онова, което идва от Wi-Fi приемника към кабелния интерфейс и това, което идва от кабелния интерфейс към Wi-Fi предавателя.

• Маршрутизаторите изпълняват сложни алгоритми, наречени алгоритми за маршрутизиране и включват структури от данни, наречени таблица за маршрутизиране. Такива сложни алгоритми и таблици за маршрутизиране не се срещат в точките за достъп.

• Точката за достъп има безжичен хардуер като Wi-Fi приемници и предаватели, докато рутер няма този хардуер.

Резюме:

Точка за достъп срещу рутер

Точката за достъп са устройствата, към които се свързват Wi-Fi устройствата. Точката за достъп е свързана към рутера и маршрутизаторът маршрутизира пакетите от точката за достъп до външната мрежа, за да осигури достъп до интернет. Точката за достъп има безжичния хардуер, където излъчва SSID, към който се свързват други Wi-Fi устройства. Рутерът няма безжичен хардуер, но се състои от превключване на плат, памет и устройства за обработка, които да съхраняват и препращат пакетите по подходящ начин, за да достигнат правилната дестинация. Днес устройствата, наречени Wi-Fi рутери, имат функционалността на точката за достъп и рутера, комбинирани в един единствен пакет.

С любезност на изображенията: Безжичен рутер чрез Wikicommons (Public Domain)