Разлика между акцент и диалект

Акцент срещу диалект

Наличието на американски акцент е търсена черта на работното място в днешно време. В свят, в който бизнес транзакциите се инициират и сключват през Интернет, човек има ясно предимство, ако знае как да говори по американски начин. Убеждаването на американски клиент по телефона да купи определен продукт е по-лесно, ако продавачът говори с американски акцент. По подобен начин потенциалните британски купувачи биха проявили интерес към продавача, който говори с акцент, подобен на техния. Аутсорсинг на бизнес процеси или BPO компаниите обикновено наемат американски говорител или някой с американски акцент като изходящ телемаркетър, защото това са хората, които лесно могат да привлекат вниманието на клиента чрез начина, по който говорят.

Терминът „диалект“ се отнася до подраздел на основния език, който може да бъде различен по отношение на речник, граматика и дикция. Например китайският език има два различни диалекта, а именно Fookien и Mandarin. Някои думи имат едно и също значение и в двата диалекта, но други думи са напълно различни и има значителни различия и в дикцията. Диалектите са разновидности на националния език и се формират, когато хората от различни региони в дадена страна се научат да го говорят. В процеса на изучаване на националния език хората са склонни да помнят стария си език, заедно с неговите граматически правила, дикция и речник. Хората променят националния език и съзнателно или несъзнателно образуват диалект или негова разновидност, която намират за по-лесна за употреба. Ето защо хората от различни региони, които са израснали, използвайки друг език, могат да разберат националния език, но не е задължително да го говорят по същия начин, както хората, които са учили на националния език в началото на живота си. Формирането на диалектите се основава и на културата на страната, което допълнително влияе върху формирането на нови думи или модификацията на старите.

Разлика между акцент и диалект-1

Акцентът и диалектът се отнасят до начина, по който хората говорят; ето защо някои хора често бъркат тези два термина. Те обаче не означават едно и също нещо и не трябва да се използват взаимозаменяемо. Човек трябва да помни, че терминът „акцент“ се определя като начина, по който хората говорят. Диалектът, от друга страна, посочва различен начин на възприемане на доминиращия език и не е просто разлика в дикцията. Следователно различен диалект има много по-голямо въздействие от различен акцент. Човек, използващ различен акцент, само променя начина, по който се произнася определена дума и все още може лесно да бъде разбран от тези, които знаят господстващия език. Въпреки това човек, използващ различен диалект, може да не бъде лесно разбран, защото може да използва думи, граматика или речник, който се различава от този на господстващия език.

Акцентът и диалектът никога не трябва да бъдат разменени и трябва да се използват само в техния подходящ контекст. Оценяване и овладяване на определен език е възможно, когато човек е в състояние ефективно да разграничи тези два термина.

Резюме:


 1. Акцентът и диалектът се отнасят до начина, по който хората говорят.
  Терминът „диалект“ се отнася до подраздел на основния език, който може да бъде различен по отношение на речник, граматика и дикция.
  Диалектите са разновидности на националния език и се формират, когато хората от различни региони в дадена страна се научат да говорят националния език.
  Човек, използващ различен акцент, само променя начина, по който се произнася определена дума и все още може лесно да бъде разбран от тези, които знаят господстващия език.
  Един различен диалект има много по-голямо въздействие от различен акцент.
  Термините „акцент“ и „диалект“ никога не трябва да бъдат разменени и трябва да се използват само в техния подходящ контекст.

Препратки

 • https://knightpage.wikispaces.com/DominickWilson
 • https://english.stackexchange.com/questions/36972/whats-the-difference-between-the-various-dialects-of-english