ABC срещу традиционните разходи

Разликата между ABC или базирани на дейности разходи и TCA или традиционното отчитане на разходите е, че ABC е сложен, докато TCA е прост.

Системата ABC започва през 1981 г., докато методите на TCA са проектирани и разработени между 1870 до 1920 г. В системата на TCA се изискват разходните обекти и използваните ресурси за оценка на разходите, докато в системата ABC разходите са зависими от използваните дейности от обектите на разходите.

Разходите, базирани на дейности, са точни и се предпочитат от системата за управление на разходите TCA. ABC методът на системата за управление на разходите е възприет, когато режийните разходи на компанията са високи и има голям брой различни продукти. Неточността или грешките са най-нежелани и нежелани поради конкурентните цени, определени от конкурентите на пазара. Поради тази силна и твърда конкуренция, за управление на разходите е необходим изключително надежден и точен метод.

TCA или традиционното счетоводно отчитане на разходите използва един-единствен резерв и не е в състояние да изчисли истинската цена. Разходите за обектите се разпределят на случаен принцип въз основа на работния или машинния час и др. Разходите за ABC включват идентифицируеми продукти или части от труда, докато TCA произволно натрупва разходи, заплати, амортизации и т.н.

По-малките целеви разходи, които се основават на дейности, се изчисляват с помощта на системата ABC. Системата ABC е изгодна, тъй като помага за опростяване на процеса на вземане на решения и прави концепциите за управление да станат ясни и ориентирани към целите. Той също така помага при оценяването на изпълнението и поставя стандарти, които могат да помогнат на ръководителя да използва тази информация за целите на сравнението.

В системата за счетоводно отчитане на традиционните разходи компанията определя производствените разходи след производството на продуктите, докато в системата за счетоводство, базирана на целта или дейността, стойността или цената на продукта се определя въз основа на отзивите на клиентите и обхвата на джоба. Системата ABC помага на компанията да определи дали да намали или повиши разходите за дейности, за да грабне потребителите. Системата ABC също помага да бъдете в крак с конкурентите, без да жертвате на качеството и количеството на продуктите.

Резюме:

1. Традиционното отчитане на разходите е остаряло, докато счетоводното отчитане на дейности се използва повече от различни целеви компании.

2. ABC методите помагат на компанията да идентифицира нуждите от запазване или премахване на определени дейности, за да добави стойност към продуктите.

3. TCA методите се фокусират върху структурата, а не върху процесите, докато методите на ABC се фокусират върху дейностите или процесите, а не върху структурата.

4. ABC осигурява точни разходи, докато TCA натрупва стойности произволно.

5. TCA е почти остарял, докато ABC методите се използват до голяма степен от 1981 г.

Препратки