4G срещу LTE

4G, известни като 4-то поколение мобилни комуникации, и LTE (Long Term Evolution) са 3GPP спецификации за мобилни широколентови мрежи. Различните епохи на мобилната комуникация се категоризират в поколения като 1G, 2G, 3G и 4G, където всяко поколение има редица технологии като LTE. ITU (Международният съюз за далекосъобщения) счита LTE-Advanced за истинския 4G стандарт, докато той също приема LTE като 4G стандарт.

4G

ITU счита технологиите IMT-Advanced (Международна мобилна телекомуникация) за истински 4G стандарти. Съгласно официалната дефиниция, IMT-Advanced трябва да може да осигурява максимална скорост на изтегляне от 1Gbps в стационарна среда, докато 100Mbps във висока мобилна среда. Първоначално ITU завърши оценката на 6 кандидати за безжични мобилни широколентови стандарти за официален 4G стандарт. И накрая, 2 технологии, LTE Advanced и WirelessMAN-Advanced получават официалното наименование на IMT-Advanced. Въпреки че LTE Advanced се счита за истински 4G стандарт, ITU също така позволява да използват HSPA +, WiMax и LTE като технологии от 4-то поколение. Съгласно спецификацията на IMT-Advanced пиковата спектрална ефективност трябва да бъде 15bps / Hz за низходяща връзка и 6.75bps / Hz за възходяща връзка. Тази спектрална ефективност и други изисквания за IMT-Advanced са постигнати от 3GPP Release 10 (LTE-Advanced).

LTE

LTE беше иницииран с 3GPP Release 8 (Freeze през март 2008 г.) и по-нататъшно развитие в 9 и 10 версии. Високата спектрална ефективност е една от основните характеристики на LTE, която е постигната чрез използване на множествен достъп на ортогонално честотно разделение (OFDMA) с 64-QAM (квадратурна амплитудна модулация). Използването на MIMO (Multiple Input Multiple Output) техники за антени е друг ключов момент, който подобри спектралната ефективност на LTE до 15bps / Hz. LTE трябва да може да поддържа до 300Mbps низходяща връзка и 75Mbps в връзката нагоре според спецификацията 3GPP. Архитектурата на LTE е много по-опростена и плоска в сравнение с предишните 3GPP версии. eNode-B се свързва директно с шлюза на системата за архитектура на системата (SAE-GW) за пренос на данни, докато се свързва с мобилното управление за управление (MME) за сигнализиране според LTE архитектурата. Тази проста архитектура eUTRAN позволява по-добро използване на ресурсите, което в крайна сметка завършва със спестяване на OPEX и CAPEX за доставчика на услуги.